There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Policealna Szkoła dla Dorosłych JOBS prowadzi bezpłatne kształcenie w kwalifikacji zawodowej Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Informacje ogólne

Nauka trwa 3 semestry i kończy się egzaminem państwowym OKE w Krakowie potwierdzającym kompetencje inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowej jest uznawane w całej Unii Europejskiej.

Dla naszych słuchaczy w ramach kształcenia kierunkowego prowadzimy bezpłatne certyfikowane kursy:

Ratownictwo przedmedyczne

Podstawy prawa pracy w bhp

a

Uprawnienia

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program MEN. Wystawiamy świadectwa MEN potwierdzające zdobyte wykształcenie. Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowej jest uznawane w całej Unii Europejskiej.

a

Dla kogo

Rynek pracy wraz z zaostrzeniem przepisów dotyczących BHP odczuwa coraz większe zapotrzebowanie na absolwentów kierunków związanych z inżynierią bezpieczeństwa i zarządzaniem w środowisku pracy. Żeby zacząć pracę w zawodzie jako inspektor ds. BHP wystarczy wykształcenie średnie i tytuł technika bhp. Zaczyna to być zawód nowoczesny, wymagający obszernej wiedzy, znajomości przepisów oraz metod oceny ryzyka zawodowego. Badania rynku pozwalają przewidywać, że bhp-owcy będą zajmować się szacowaniem ryzyka ubezpieczeniowego i kontrolowaniem budów, tak jak to dzieje się w Niemczech. Warto podkreślić, że nauka na kierunku BHP w JOBSIE kończy się egzaminem państwowym i jest zupełnie za darmo.

To słuszna ścieżka rozwoju zawodowego!

Nasi słuchacze zdobywają gruntowną i rzetelną wiedzę kierunkową. Dodatkowe kursy i szkolenia pozwalają wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy już na początkowym etapie kształcenia. Zajęcia prowadzone są przez trenerów praktyków, ekspertów w swojej dziedzinie.

Nauka za darmo!
Zapisz się osobiście lub on – line już dziś!

a

Charakterystyka zawodu

Inspektor BHP przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

a
steve jobs

„Praca wypełnia dużą część naszego życia, więc jedynym sposobem, by być w pełni zadowolonym jest robienie tego, co uważamy za świetną robotę. Natomiast jedynym sposobem wykonywania świetnej roboty, jest kochanie tego, co robimy.”

Steve Jobs

Bądźmy w kontakcie!

Zapisz się osobiście lub on–line już dziś!

Zapisz się do newslettera
Bądź na bieżąco z aktualnościami.

Polub nas:
Obserwuj nasze profile!
Zadzwoń: 82 564 55 63
Masz pytania? Dzwoń.