There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Szkoła policealna

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Realizujemy program MEN.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Na każdym z wymienionych kierunków dla naszych słuchaczy organizujemy co najmniej trzy certyfikowane kursy i szkolenia (sprawdź dla poszczególnych kierunków!)
Kursy te na rynku komercyjnym są płatne, a ich cena jest często bardzo wysoka.

a
a

Nasze kierunki

Kursy wychowawców kolonijnych dają wszystkim naszym słuchaczom gwarancję pracy na wakacje w atrakcyjnych miejscowościach. Zajęcia w małych grupach. Oferta skierowana jest do osób dorosłych z co najmniej średnim wykształceniem. Absolwenci studiów wyższych maja niepowtarzalną okazje zdobycia nowych kompetencji i wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą telefonicznie lub w biurze centrum.

7

Kierunków

1347

Absolwentów

Kierunki:

Policealna Szkoła dla Dorosłych JOBS prowadzi bezpłatne kształcenie na kierunkach:

Rachunkowość

Kadry i płace

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Archiwistyka

Agroturystyka

Administracja

Informatyka

a

Rekrutacja:

Rekrutacja ciągła, zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i w lutym

Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

Matura nie jest wymagana, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej

a

Dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat)

2 fotografie legitymacyjne

Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do dalszej nauki

Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

a

Ponadto:

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych wskazanych instytucji i urzędów.

Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.

Prowadzimy w ramach kształcenia bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe – wystawiamy certyfikaty i zaświadczenia MEN.

Pomagamy nabyć doskonałe kwalifikacje i kompetencje praktyczne na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Wspieramy w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

a