There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Wizja

Kształtowanie postaw aktywnego uczenia się przez całe życie - idea Lifelong Learning

Misja

Jesteśmy po to, by inspirować dorosłych, dzieci i młodzież do korzystania z własnych talentów. Wzmacniając ich poczucie własnej wartości i zachęcając do podejmowania inicjatyw, sprawimy, że odkryją własną drogę rozwoju osobistego i zawodowego i zdobędą odwagę, by żyć, uczyć się i pracować z pasją. Jesteśmy po to, by nasi słuchacze odnieśli osobisty sukces !

Cele strategiczne

wdrażanie idei Lifelong Learning;

kształtowanie tzw. świadomości edukacyjnej człowieka;

promowanie kształcenia na kierunkach zgodnych z potrzebami pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem promocji szkolnictwa zawodowego;

umożliwienie zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności i rozwoju uzdolnień,

umożliwienie uzyskania i uzupełnienia wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;

odejście od jednego, tradycyjnego, modelu instytucji szkoły i kształcenie na rzecz wielu równorzędnych form edukacji, w tym edukacji on – line;

kształcenie postaw przedsiębiorczych, dzięki którym absolwenci będą potrafili znaleźć pracę lub sobie ją zorganizować;

zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez eksperymenty, zróżnicowanie i innowacyjność.

a
steve jobs

„Praca wypełnia dużą część naszego życia, więc jedynym sposobem, by być w pełni zadowolonym jest robienie tego, co uważamy za świetną robotę. Natomiast jedynym sposobem wykonywania świetnej roboty, jest kochanie tego, co robimy.”

Steve Jobs

Bądźmy w kontakcie!

Zapisz się osobiście lub on–line już dziś!

Zapisz się do newslettera
Bądź na bieżąco z aktualnościami.

Polub nas:
Obserwuj nasze profile!
Zadzwoń: 82 564 55 63
Masz pytania? Dzwoń.