There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Kursy językowe dla
dzieci

Kursy językowe dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, wieku i predyspozycji słuchaczy. Przeznaczone są dla słuchaczy w wieku od 7-12 lat. Celem kursu jest rozwój kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie) umożliwiających porozumiewanie się i działanie w języku obcym oraz rozwój krytycznego, logicznego i twórczego myślenia. Kursy prowadzone są w małych grupach, co pozwala lektorom bliżej poznać potrzeby uczniów oraz pozytywnie wpływa na efektywną naukę języka obcego. Program dla poszczególnych grup wiekowych realizowany jest na 3 poziomach zaawansowania. Komplet materiałów kursowych dostarcza szkoła i są one bezpłatne. Wszystkie dodatkowe materiały wykorzystywane na zajęciach są dobrane pod kątem zainteresowań Słuchaczy.

Kursy językowe
dla młodzieży

Kurs językowe przeznaczone są dla słuchaczy w wieku od 14-19 lat. Gwarantuje to ciekawą i skuteczną naukę języka obcego w grupach swoich rówieśników. Celem kursu jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie, systematyczne wzbogacanie słownictwa i struktur gramatycznych oraz doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu. Kursy prowadzone są w małych grupach, co pozwala lektorom bliżej poznać potrzeby słuchaczy oraz pozytywnie wpływa na efektywną naukę języka obcego. Program dla poszczególnych grup wiekowych realizowany jest na 3 poziomach zaawansowania. Komplet materiałów kursowych dostarcza szkoła i są one bezpłatne. Wszystkie dodatkowe materiały wykorzystywane na zajęciach są dobrane pod kątem zainteresowań słuchaczy. Szkoła językowa ``Jobs`` prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów państwowych. Przygotowujemy do: matury podstawowej i rozszerzonej oraz egzaminu gimnazjalnego.

4

Języki

4347

Uczniów

Kursy językowe dla
dorosłych

Rozumiejąc rożne powody podjęcia nauki języka obcego przez osoby dorosłe (kontakty z cudzoziemcami w życiu prywatnym czy zawodowym, podjęcie pracy za granicą, podróże, chęć poznania literatury obcej w oryginale itp.) stworzyliśmy ofertę dla tej grupy wiekowej. Celem kursu jest umiejętność swobodnego i skutecznego porozumiewania się w języku obcym oraz harmonijny rozwój sprawności językowych takich jak: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu. Kursy prowadzone są w małych grupach, co pozwala lektorom bliżej poznać potrzeby słuchaczy oraz pozytywnie wpływa na efektywną naukę języka obcego. Program dla poszczególnych grup realizowany jest na 3 poziomach zaawansowania. Komplet materiałów kursowych dostarcza szkoła i są one bezpłatne. Wszystkie dodatkowe materiały wykorzystywane na zajęciach są dobrane pod kątem zainteresowań słuchaczy.

Dla dzieci:

Kursy językowe dla dzieci:

Przeznaczone są dla słuchaczy w wieku od 7-12 lat

Kursy prowadzone są w małych grupach

Program dla poszczególnych grup wiekowych realizowany jest na 3 poziomach zaawansowania

Komplet materiałów kursowych dostarcza szkoła i są one bezpłatne

Wszystkie dodatkowe materiały wykorzystywane na zajęciach są dobrane pod kątem zainteresowań Słuchaczy.

a

Dla młodzieży

Kursy językowe dla młodzieży:

Kurs językowe przeznaczone są dla słuchaczy w wieku od 14-19 lat

Kursy prowadzone są w małych grupach

Program dla poszczególnych grup wiekowych realizowany jest na 3 poziomach zaawansowania

Komplet materiałów kursowych dostarcza szkoła i są one bezpłatne

Wszystkie dodatkowe materiały wykorzystywane na zajęciach są dobrane pod kątem zainteresowań słuchaczy

Szkoła językowa Jobs prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów państwowych

a

Dla dorosłych

Kursy językowe dla dorosłcyh:

Kursy prowadzone są w małych grupach

Program dla poszczególnych grup realizowany jest na 3 poziomach zaawansowania

Komplet materiałów kursowych dostarcza szkoła i są one bezpłatne

Wszystkie dodatkowe materiały wykorzystywane na zajęciach są dobrane pod kątem zainteresowań słuchaczy

a