There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Słuchacze studium otrzymają praktyczną wiedzę z zakresu analizy potencjału ludzkiego, planowania zatrudnienia, rekrutacji, selekcji i zwalniania pracowników. Dowiedzą się, jak tworzyć zintegrowane zespoły pracowników, planować ścieżki kariery, dokonywać podziału zadań, rozwijać potencjał pracowników. Zapoznani zostaną ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mają możliwość pozyskania pracy w pionach personalnych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz w agencjach doradztwa personalnego.

a

Program nauczania

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Prawne aspekty zarządzania ludźmi.

Zachowania organizacyjne.

Organizacja pracy.

Pozyskiwanie i rozwój zawodowy pracowników.

System wynagrodzeń i wartościowania pracy.

Rozwój zasobów ludzkich w organizacji.

Komunikacja społeczna i trening interpersonalny.

Psychologia społeczna.

Podstawy negocjacji i mediacji.

a

Certyfikat

Nauka trwa dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie wieczorowym i zaocznym. Słuchacze otrzymują certyfikat wydany w języku polskim i angielskim.

a

Informacje ogólne

Wyboru kierunku kształcenia w dowolnej specjalności dokonuje się poprzez złożenie w wyznaczonym terminie właściwej deklaracji w formie elektronicznej lub papierowej. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 10 słuchaczy. Z uwagi na troskę o wysoką jakość kształcenia liczba miejsc na danym kierunku jest ograniczona. O przyjęciu na daną specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

a
steve jobs

„Praca wypełnia dużą część naszego życia, więc jedynym sposobem, by być w pełni zadowolonym jest robienie tego, co uważamy za świetną robotę. Natomiast jedynym sposobem wykonywania świetnej roboty, jest kochanie tego, co robimy.”

Steve Jobs

Bądźmy w kontakcie!

Zapisz się osobiście lub on–line już dziś!

Zapisz się do newslettera
Bądź na bieżąco z aktualnościami.

Polub nas:
Obserwuj nasze profile!
Zadzwoń: 82 564 55 63
Masz pytania? Dzwoń.