There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Zarządzanie projektami i funduszami UE

Celem kierunku jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających przygotowanie projektu i skuteczne pozyskanie funduszy strukturalnych UE. Studia uczą samodzielnego wypełniania wniosków aplikacyjnych, administrowania funduszami strukturalnymi oraz zarządzania projektami unijnymi.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności “zarządzanie projektami i funduszami UE” będą przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów w zespołach zajmujących się w przedsiębiorstwach prywatnych, jednostkach administracji państwowej i terenowej różnego szczebla pozyskiwaniem funduszy strukturalnych oraz zarządzaniem projektami unijnymi.

a

Program nauczania

Polityka regionalna i struktura UE.

Pomoc publiczna.

Zarządzanie projektem.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (kwalifikowalność kosztów).

Biznes plan.

Studium wykonalności.

Zamówienia publiczne w procesie realizacji projektu.

Rozliczanie projektu - aspekty finansowo-księgowe rozliczania dofinansowania.

Prawa i obowiązki beneficjentów.

Audyt i kontrola projektu (monitoring i ewaluacja).

a

Certyfikat

Nauka trwa jeden rok. Zajęcia prowadzone są w systemie wieczorowym i zaocznym. Słuchacze otrzymują certyfikat wydany w języku polskim i angielskim honorowany w krajach Unii Europejskiej.

a

Informacje ogólne

Wyboru kierunku kształcenia w dowolnej specjalności dokonuje się poprzez złożenie w wy-znaczonym terminie właściwej deklaracji w formie elektronicznej lub papierowej. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 10 słuchaczy. Z uwagi na troskę o wysoką jakość kształcenia liczba miejsc na danym kierunku jest ograniczona. O przyjęciu na daną specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

a
steve jobs

„Praca wypełnia dużą część naszego życia, więc jedynym sposobem, by być w pełni zadowolonym jest robienie tego, co uważamy za świetną robotę. Natomiast jedynym sposobem wykonywania świetnej roboty, jest kochanie tego, co robimy.”

Steve Jobs

Bądźmy w kontakcie!

Zapisz się osobiście lub on–line już dziś!

Zapisz się do newslettera
Bądź na bieżąco z aktualnościami.

Polub nas:
Obserwuj nasze profile!
Zadzwoń: 82 564 55 63
Masz pytania? Dzwoń.