There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Zarządzanie nieruchomościami

Słuchacze w trakcie całego cyklu kształcenia zdobywają wiedzę w zakresie interdyscyplinarnym, niezbędną do prowadzenia działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami. Wiedza ta obejmuje zagadnienia prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczno - budowlane. Oprócz tego słuchacze poznają szereg zagadnień z zakresu praktyki obrotu nieruchomościami oraz uzyskują niezbędne umiejętności w zakresie współpracy z instytucjami finansowymi, notariuszami, zarządcami nieruchomości i rzeczoznawcami majątkowymi.

Perspektywy zawodowe

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami daje możliwość prowadzenia działalności w zakresie obrotu na rynku nieruchomości.

a

Program nauczania

Podstawy prawa cywilnego.

Elementy prawa administracyjnego.

Analiza finansowa z podstawami prawa finansowego.

Podstawy wiedzy technicznej.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Obrót nieruchomościami.

Negocjacje.

Umiejętności interdyscyplinarne.

a

Certyfikat

Nauka trwa dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie wieczorowym i zaocznym. Słuchacze otrzymują certyfikat wydany w języku polskim i angielskim. 

a

Informacje ogólne

Wyboru kierunku kształcenia w dowolnej specjalności dokonuje się poprzez złożenie w wyznaczonym terminie właściwej deklaracji w formie elektronicznej lub papierowej. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 10 słuchaczy. Z uwagi na troskę o wysoką jakość kształcenia liczba miejsc na danym kierunku jest ograniczona. O przyjęciu na daną specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

a
steve jobs

„Praca wypełnia dużą część naszego życia, więc jedynym sposobem, by być w pełni zadowolonym jest robienie tego, co uważamy za świetną robotę. Natomiast jedynym sposobem wykonywania świetnej roboty, jest kochanie tego, co robimy.”

Steve Jobs

Bądźmy w kontakcie!

Zapisz się osobiście lub on–line już dziś!

Zapisz się do newslettera
Bądź na bieżąco z aktualnościami.

Polub nas:
Obserwuj nasze profile!
Zadzwoń: 82 564 55 63
Masz pytania? Dzwoń.