There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Coaching profesjonalny

Celem kierunku jest zrozumienie istoty coachingu jako metodologii umożliwiającej rozwój potencjału człowieka oraz poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

Adresaci kierunku

Adresatami kierunku są doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, dyrektorzy, kierownicy, nauczyciele i wychowawcy, pracownicy działów kadr, trenerzy i konsultanci, osoby zamierzające podjąć pracę w roli coacha, studenci i osoby zainteresowane rozwojem osobistym i zawodowym.

a

Program nauczania

I. Blok wprowadzający:

 • Zajęcia integracyjne.
 • Podstawy zarządzania dla coachów.
 • Podstawy psychologii człowieka dorosłego.

II. Blok specjalistyczny:

 • Etyka i standardy pracy w relacjach coachingowych - kodeks ICF.
 • Struktura i proces coachingu - modele sesji.
 • Narzędzia stosowane w coachingu.
 • Rodzaje i formy coachingu: coaching biznesowy, coaching kariery, coaching życiowy, coaching relacji, coaching grupowy.
III. Blok doskonalenia kompetencji coacha:
 • Relacja coachingowa.
 • Poziomy słuchania i mocne pytania.
 • Ustanawianie celów coachingowych
 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami.
 • Coaching na poziomie wartości.
 • Tożsamość coacha i poziomy coachingu.

IV. Blok warsztatowy - Superwizja

 • Stan coacha - zarządzanie sobą.
 • Sesje coachingowe.

Rekrutacja

Wyboru kierunku kształcenia w dowolnej specjalności dokonuje się poprzez złożenie w wyznaczonym terminie właściwej deklaracji w formie elektronicznej lub papierowej.

a

Certyfikat

Nauka trwa dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie wieczorowym i zaocznym. Słuchacze otrzymują certyfikat wydany w języku polskim i angielskim. Wykładowcami są doświadczeni Coache, trenerzy rozwoju osobistego.

a

Informacje ogólne

Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 10 słuchaczy. Z uwagi na troskę o wysoką jakość kształcenia liczba miejsc na danym kierunku jest ograniczona. O przyjęciu na daną specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

a
steve jobs

„Praca wypełnia dużą część naszego życia, więc jedynym sposobem, by być w pełni zadowolonym jest robienie tego, co uważamy za świetną robotę. Natomiast jedynym sposobem wykonywania świetnej roboty, jest kochanie tego, co robimy.”

Steve Jobs

Bądźmy w kontakcie!

Zapisz się osobiście lub on–line już dziś!

Zapisz się do newslettera
Bądź na bieżąco z aktualnościami.

Polub nas:
Obserwuj nasze profile!
Zadzwoń: 82 564 55 63
Masz pytania? Dzwoń.