There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Roczne Studium Zawodowe

Nauka w Studium odbywa się na podstawie autorskich programów nauczania. Zaletą takiego rozwiązania jest większa elastyczność i aktualność w dostosowaniu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.
Do skorzystania z nieprzeciętnej oferty edukacyjnej zachęcamy wszystkich, którzy czują potrzebę uzyskania wiedzy szczegółowej w konkretnym zawodzie, szczególnie osoby, które już posiadają wyższe wykształcenie. Proponujemy samą esencję wiedzy i umiejętności.

a
a

Najlepszy czas
na zmianę, jest teraz!

Uzyskanie tytułu specjalisty w danym zawodzie potwierdzamy certyfikatem Centrum Coachingu i Przedsiębiorczości oraz zaświadczeniem na drukach MEN. Udzielamy referencji. Warto wykorzystać czas, by w sposób najlepszy z możliwych przygotować się do konfrontacji z wyzwaniami rynku pracy.

5

Kierunków

1647

Absolwentów

Kierunki:

Nie czekaj. Już dziś wybierz jeden z kierunków:

Coaching profesionalny

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Instruktor terapii uzależnień

Marketing i reklama

Zarządzanie nieruchomościami

a

Warunki rekrutacji:

Złożenie podania o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie)

Podpisanie umowy o kształcenie

Złożenia świadectwa poświadczającego co najmniej średnie wykształcenie (ukończenia liceum lub technikum, studiów wyższych)

Załączenie 2 zdjęć

Wniesienie opłat czesnego

a

Czesne:

Czesne płatne jest za 10 miesięcy za faktyczny okres nauki. Może być rozłożone na 10 rat płatnych za miesiąc z góry. Ceny na wskazanych kierunkach są promocyjne i nie ulegają zmianie przez cały okres kształcenia.

a