There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Sprawdź dlaczego warto uczyć się przez całe życie

Idea uczenia się przez całe życie (Lifelong learning) coraz mocniej zakorzenia się w naszym regionie i chociaż pod względem uczestnictwa w różnych formach kształcenia ustawicznego nadal daleko nam do krajowej czołówki, to coraz częściej decydujemy się na zdobywanie nowych umiejętności i doskonalenie posiadanych. Podnoszenie kompetencji pozwala dorosłym słuchaczom na osiąganie wymiernych korzyści w postaci awansu, podwyżki, zmiany miejsca pracy lub wykonywanego zawodu.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w regionie poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług edukacyjnych jest jednym z celów strategicznych Policealnej Szkoły dla Dorosłych JOBS w Chełmie. Szkoła podchodzi do tego zagadnienia bardzo poważnie, realizując wiele działań i inwestycji w tym obszarze.

Rekrutacja w toku. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

6 powodów, dla których warto uczyć się i podnosić kompetencje ze Szkołą JOBS w Chełmie.

 1. Po pierwsze, oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym jest przemyślana i dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ofercie znajdują się tylko te kierunki, po których uzyskuje się kompetencje w zawodach poszukiwanych i cenionych przez pracodawców. W rankingu najbardziej poszukiwanych specjalności w Lubelskiem na pierwszych miejscach znajduje się Archiwistyka, Księgowość, Kadry i Płace oraz Agroturystyka. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Oferta dostępna jest na stronie internetowej.

 2. Drugi powód, dla którego warto związać się z JOBSEM to praktyczne podejście
  do kształcenia na wszystkich oferowanych specjalnościach. Warto podkreślić, że zajęcia prowadzą praktycy biznesu i przedstawiciele instytucji współpracujących ze Szkołą, prawdziwi pasjonaci i eksperci w swoich dziedzinach.

 3. Po trzecie, słuchacze i absolwenci Szkoły JOBS są najlepszą rekomendacją jakości kształcenia. Jak pokazują wewnętrzne badania, pracodawcy wysoko oceniają kandydatów podnoszących swoje kompetencje w JOBSIE, a na pracowników i stażystów bardzo chętnie wybierają osoby posiadające dyplomy i świadectwa wydane przez Policealną Szkołę
  dla Dorosłych JOBS w Chełmie.

 4. Czwarty, kolejny powód to wartość dodana w postaci certyfikowanych kursów prowadzonych dla słuchaczy JOBSA nieodpłatnie. Warto sprawdzić, ile kosztują oferowane kursy na rynku komercyjnym.

 5. Po piąte, zajęcia prowadzone są w małych grupach. Wszystkie materiały do nauki
  są bezpłatne. Każdy słuchacz może liczyć na szczególne, indywidualne traktowanie, kompleksową pomoc w zdobywaniu nowych kompetencji i wytyczeniu ścieżki kariery zawodowej.

 6. Ostatni, ale równie ważny powód to bezpłatne kształcenie na większości kierunków (oprócz kształcenia na kierunkach jednorocznych w ramach Studium Zawodowego), dogodne warunki i sprzyjająca atmosfera nauki.

Podsumowaniem może być przesłanie naszego hasła reklamowego:
„Wymarzony zawód blisko Ciebie – zawody z przyszłością, kompetencje poszukiwane
na rynku”.

Comments

 • search engine rules
  16 marca 2019

  The findings included notable stats on links, keyword phrases, and content material, the 3 important concentrations for most Search engine marketing firms.

 • DeanneBig
  26 marca 2019

  Hello. I have checked your jobs.edu.pl and i see you’ve
  got some duplicate content so probably it is the reason that you don’t rank hi in google.
  But you can fix this issue fast. There is a tool that generates
  content like human, just search in google: miftolo’s tools

Post a Comment