There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Liceum dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych JOBS powstało z myślą o osobach, które pragną ukończyć kolejny etap edukacji, umożliwiający zdobycie matury oraz otwierający drogę do dalszego kształcenia. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych i realizuje program edukacyjny zgodny z MEN. Wydajemy legitymacje, zaświadczenia do ZUS/KRUS i innych instytucji. Nauka trwa 6 semestrów. Możliwość zdawania egzaminu maturalnego. Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i ma prawo kontynuować naukę w szkole policealnej. Absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego, czyli tzw. nowej matury.

a
a

Zapisz się

Nigdy nie jest za późno, żeby zrobić coś dla własnego rozwoju. Liceum JOBS dla Dorosłych to szansa na zdobycie średniego wykształcenia. Ci, którzy przerwali naukę w liceum czy technikum na nowo w JOBSIE odnajdują sens dalszego kształcenia i motywację do zdobywania nowych kompetencji. Wszystko to jest zasługa indywidualnego podejścia do każdego słuchacza. JOBS w trosce o swoich słuchaczy, ich potrzebę odnoszenia sukcesów, poczucia własnej wartości organizuje konsultacje indywidualne, bezpłatne kursy przygotowujące do matury. Zapewnia doskonałą atmosferę. W JOBSIE nauka i materiały do nauki są za darmo. Uwaga! Absolwenci szkół zasadniczych przyjmowani są od razu do klasy drugiej. Nie ma na co czekać! Nauka za darmo! Zapisz się osobiście lub on – line już dziś!

14

Przedmiotów

891

Absolwentów

Oferta

W tym dla naszych słuchaczy:

Bezpłatne kursy przygotowujące do matury

Wszystkie materiały dydaktyczne słuchacze otrzymują nieodpłatnie

Kontynuowanie nauki w szkole policealnej na wybranym kierunku

Doradztwo zawodowe i budowanie ścieżki kariery zawodowej

a

Rekrutacja:

Warunki rekrutacji:

Złożenie podania o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie)

Podpisanie umowy o kształcenie

Złożenia świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły, tj. ZSZ, SP lub gimnazjum

Załączenie 2 zdjęć i zaświadczenia lekarskiego

Nauka jest bezpłatna, wpisowe 0 zł

a

Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym

Język polski

Język angielski

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Podstawy przedsiębiorczości

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Matematyka

Informatyka

a

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i uzupełniające

1R. Historia

2R.Wiedza o społeczeństwie

U- Przyroda

a

Dla kogo

Na semestr pierwszy do Liceum dla dorosłych przyjmowane są osoby pełnoletnie, absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Dla absolwentów szkół zawodowych nauka rozpoczyna się od drugiej klasy liceum i trwa tylko 4 semestry!!!!

Jeżeli przerwałeś naukę w szkole średniej lub chcesz się przenieść do JOBSA z innej szkoły dziennej lub zaocznej wystarczy, że potwierdzisz poziom aktualnie posiadanego wykształcenia i masz co najmniej 18 lat!

Jeżeli w ostatniej klasie liceum lub technikum nie dopuszczono Cię do matury – pomożemy ci wyrównać zaległości na konsultacjach indywidualnych. Zapraszamy na semestr piąty!

a