There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
- elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie

Informacje ogólne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to wyodrębnione w każdym zawodzie kwalifikacje zawodowe, zgodne z programem nauczania w danym zawodzie. Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

a

Dla kogo

Od września 2012 r. każda pełnoletnia osoba, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, może uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny. Każdy poziom będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie.

Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać  tytuł technika.

Przykład:

Zawód Technik rachunkowości podzielono na 2 kwalifikacje (specjalności):

K1 – Prowadzenie rachunkowości (specjalista ds. księgowości)

K2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (specjalista ds. kadr i płac)

Osoba zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jeden poziom i uzyskać zaświadczenia o posiadaniu wybranej kwalifikacji lub ukończyć dwa poziomy i uzyskać zaświadczenia o posiadaniu dwóch kwalifikacji oraz tytułu technika rachunkowości.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Wystarczy mieć determinacje i ochotę do zdobywania wiedzy.

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość

szybkiego przekwalifikowania się;

szybkiego przekwalifikowania się;

a

Czas trwania nauki

Dwa semestry dla danej kwalifikacji. System nauczania zaoczny.

a

Rekrutacja

Rekrutacja w Szkołach JOBS trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i lutym, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

a

Dokumenty

świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia poświadczona notarialnie),

kserokopia dowodu osobistego,

podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

a

Czesne

Wpisowe0zł
Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje0,00 zł
Zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursy0,00 zł
Materiały dydaktyczne, skrypty0,00 zł
Miesięczna rata10 x 69,00 zł
(690,00 zł za rok nauki)
lub przy wpłacie jednorazowej590,00 zł
steve jobs

„Praca wypełnia dużą część naszego życia, więc jedynym sposobem, by być w pełni zadowolonym jest robienie tego, co uważamy za świetną robotę. Natomiast jedynym sposobem wykonywania świetnej roboty, jest kochanie tego, co robimy.”

Steve Jobs

Bądźmy w kontakcie!

Zapisz się osobiście lub on–line już dziś!

Zapisz się do newslettera
Bądź na bieżąco z aktualnościami.

Polub nas:
Obserwuj nasze profile!
Zadzwoń: 82 564 55 63
Masz pytania? Dzwoń.