There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Wrzesień 2017

Idea uczenia się przez całe życie (Lifelong learning) coraz mocniej zakorzenia się w naszym regionie i chociaż pod względem uczestnictwa w różnych formach kształcenia ustawicznego nadal daleko nam do krajowej czołówki, to coraz częściej decydujemy się na zdobywanie nowych umiejętności i doskonalenie posiadanych. Podnoszenie kompetencji

Ceny szkoleń dla florystów sięgają nawet kilku tysięcy złotych, ale są też zajęcia bezpłatne. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy, którzy posiadają co najmniej średnie wykształcenie bez względy na to, ile mają lat. Nasza szkoła proponuje roczną przygodę z kwiatami, fantazyjnymi kompozycjami, dekoracjami. Floryści to

Dlaczego warto podjąć naukę w naszej szkole na każdym poziomie posiadanego wykształcenia? Posiadanie przed nazwiskiem trzech magicznych liter nadanych przez uczelnię nie jest już dzisiaj dla pracodawców wystarczającym dowodem posiadanych kompetencji. Dlatego, by zdobyć przewagę na rynku pracy, trzeba budować własną ścieżkę

W związku z licznymi Państwa pytaniami o możliwość przeniesienia się do Szkoły JOBS na semestr II Rachunkowości oraz III i IV obejmujący programem Kadry i Płace z innych szkół od września 2015 roku INFORMUJEMY, że zgodnie z obowiązującym prawem macie Państwo taką możliwość.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE TYLKO Z DOWODEM OSOBISTYM – NIE WYMAGAMY POśWIADCZENIA WYKSZTAŁCENIA. MOŻLIWOśĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH OKE POTWIERDZAJĄCYCH KOMPETENCJE W DANEJ KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Trwa rekrutacja na wszystkie kierunki do szkoły policealnej oraz na semestr pierwszy, trzeci i piąty Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do siedziby naszej szkoły na ul Piłsudskiego 32 (I piętro nad Groszkiem) codziennie w godzinach od 10.00 do 17.00 lub

Nauka trwa 2 semestry. Możliwość zdawania egzaminu państwowego w zakresie kwalifikacji zawodowej A.36 Prowadzenie rachunkowości honorowanej w całej Unii Europejskiej. W tym dla naszych słuchaczy bezpłatne certyfikowane kursy: Podstawy księgowości z programem finansowo – księgowym Symfonia FK Mała księgowość – prowadzenie KPiR w programie Symfonia. Dokumentacja

Nauka trwa 2 semestry. Możliwość zdawania egzaminu państwowego w zakresie kwalifikacji zawodowej honorowanej w całej Unii Europejskiej. W tym dla naszych słuchaczy bezpłatne certyfikowane kursy: Kadry i Płace w programie elektronicznym Symfonia KiP Obsługa programu Płatnik Podatki i opłaty w działalności przedsiębiorstwa Ani ZUS, ani Urząd Skarbowy nie jest

Nauka trwa 4 semestry. Możliwość zdawania egzaminu państwowego w zakresie kwalifikacji zawodowej honorowanej w całej Unii Europejskiej. W tym dla naszych słuchaczy bezpłatne certyfikowane kursy: Zakładanie i prowadzenie własnej działalności turystycznej z praktycznym pisaniem Biznesplanu. Źródła finansowania nowego biznesu. Kurs wychowawców kolonijnych z gwarancją pracy na wakacje